Jontec 300 SD

TASKI SmartDose sistem

TASKI Jontec 300 SmartDose je super koncentrovano, nisko pjeneće, neutralno sredstvo za dnevno čišćenje svih vrsta vodootpornih podova (PVC, linoleum, mermer, guma,…). Može se koristiti na zaštićenim i nezaštićenim podovima. Prikladan za ručno čišćenje i čišćenje mašinom.

Zahvaljujući „pametnom“ pakovanju, SmartDose osigurava jednostavno, sigurno i precizno doziranje svaki put. SmartDose kombinuje performanse, sigurnost za korisnike i ekološku svijest. SmartDose se koristi u malim dozama, smanjujući korišćenje i odlaganje hemikalija u okolinu te u pakovanjima koja se recikliraju.

TASKI Jontec 300 SmartDose je u skladu sa pravilnikom Europske EU-Flower certifikacije. Diversey-eva stručnost, predanost okolini i certifikati ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i AISE poglavlje o održivosti čišćenja osiguravaju garanciju kvaliteta i efikasnosti.

 

Odlikuje se krajnje jednostavnim koriščenjem:
Podesite čep na željenu opciju (mašina ili kanta), i povucite čep prema gore do kraja. Prinesite dozator kanti ili tanku za čistu otopinu mašine za čišćenje, pritisnite čep nazad u prvobitni položaj čime se vrši doziranje koncentrata, i nakon toga zarotirajte čep u neutralnu poziciju.

Više informacija o ovom artiklu možete pogledati ovdje (PDF): LINK

Nazad
logos